Collector mastercard visa dhl

Mekina - mot en mer hållbar framtid 


Det slängs idag alldeles för många elverktyg som istället skulle gå att reparera. Att på ett stort bygge kasta trasiga verktyg över axeln och istället köpa in nya är tidsbesparande, och ur den synvinkeln även ekonomiskt försvarbart, men det är inte alls miljövänligt. Det är tidsbesparande i den mån att byggarbetaren inte behöver leta upp en serviceverkstad, slänga sig i en bil och sladda iväg för att lämna in det trasiga verktyget på reparation. En byggarbetare är utbildad för att bygga. Så fort det blir ett avbrott försenas bygget. Det är alltså inte byggarbetarens jobb att se till så att verktyg kommer in på service. Det är där kommer vi in i bilden. Vi erbjuder flera olika lösningar där verktyg kommer in på service utan att byggen stannar upp.

Genom reparation av elverktyg minskar vi belastningen på miljön!